کتاب “امام خمینی و مهار فتنه بنی صدر و منافقین” که توسط فاطمه نظری کهره تالیف شده، در پنج فصل کلی به بررسی شیوه برخورد امام خمینی با بنی صدر و منافقین و نحوه مهار فتنه انگیزی های آنها می پردازد.
در فصل اول کتاب به بررس جریان نفاق در تاریخ اسلام و عوامل پیدایش آن از جمله خودخواه، دنیاطلبی و… اشاره شده و به مولفه های رفتاری منافقین پرداخته شده است.
فصل دوم و سوم به چگونگی و علل پیدایش نفاق در جمهوری اسلام ایران و بررسی ارتباط و اتحاد بنی صدر و منافقین و وجوه اشتراک و بحران سازی های مشترک آنان پرداخته است.
فصل چهارم و پنجم به بررسی مواضع و شیوه برخورد امام خمینی در مقابله با توطئه ها و فتنه انگیزی های بنی صدر اختصاص دارد. در این فصول همچنین به روند عزل بنی صدر از فرمانده کل قوا و ریاست جمهوری و نیز جنایات منافقین و بن صدر در ایجاد آشوب و کتاب “امام خمین و مهار فتنه بن صدر و منافقین” توسط موسسه فرهنگ هنری و انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلام در قالب ۳۲۰ صفحه و قیمت ۱۰هزار تومان چاپ و منتشر شده است.

نمیپسندم