مستند مرضیه آوای ترور

مستند مرضیه آوای ترور

خدیجه اشرف‌السادات مرتضایی با نام هنری مرضیه، از آوازه‌خوانان زن و بازیگران تئاتر دوره رژیم پهلوی بود. او در ۲۱ مهر ۱۳۸۹، در ۸۶ سالگی در اثر بیماری سرطان، در پاریس درگذشت. در سال ۱۳۵۴ و جشن دویستمین سال استقلال آمریکا که در آن کشورهای زیادی دارای غرف...

  • اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۹
  • ۱۳۹۹/۰۲/۱۷