تیتر داغ
نخبه های شریف یا سربازان ترور؟

نخبه های شریف یا سربازان ترور؟

شبنم مددزاده (متولد ۱۳۶۷) نایب دبیر شورای تهران دفتر تحکیم وحدت و عضو انجمن اسلامی دانشگاه تربیت معلم کرج بود که از تاریخ یکم اسفند ماه ۱۳۸۷، توسط نیر...

پیشخوان اخبار