تیتر داغ
آقای مهندس مهدی بازرگان!

آقای مهندس مهدی بازرگان!

مهندس بازرگان و توسلی هدایا را به اساتید و برگزارکنندگان کنگره اهدا کردند و به سرعت از دانشگاه و سپس از شهر خارج شده و راهی کلن شدند: «بعداً به ما اطل...

پیشخوان اخبار