دسته بندی: بازخوانی اسناد / نهضت آزادی /
کد خبر : 3674
چهارشنبه - ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۴
مسعود رجوی، معرف جناح پرشوری از جوانان با ایمان

“خیابان بازرگان” به درخواست منافقین تصویب شد!

از نظر ایدئولوژیک، مهندس بازرگان از نمایندگان سازمان مجاهدین خلق به شمار می‌آیند و مجاهدین نیز پیوستن ازاین نظر خود را مدیون او می‌دانند.

“خیابان بازرگان” به درخواست منافقین تصویب شد!

مسعود رجوی ارتباط ایدئولوژیک سازمان با نهضت و شخص مهندس بازرگان را این‌گونه عنوان می‌دارد: “از نظر ایدئولوژیک، مهندس بازرگان از نمایندگان سازمان مجاهدین خلق به شمار می‌آیند و مجاهدین نیز پیوستن ازاین نظر خود را مدیون او می‌دانند. (در نشریه مجاهد ۱۶بهمن۵۹ ) “.

این در حالی است که محمد حنیف‌نژاد و سعید محسن که از موسسین مجاهدین خلق نام‌ برده می‌شوند، از نیروهای نهضت آزادی و جبهه ملی بودند که تحت تاثیر اندیشه‌های بازرگان و مجاهدین خلق را بنیان نهادند و اندیشه التقاطی از بدو زایش در این سازمان وارد شد و مهندس بازرگان آن‌ها را فرزندان مجاهد خود خطاب می‌کند.

کتاب اصلی آموزش ایدئولوژی سازمان یعنی کتاب «راه انبیا، راه بشر» به‌شدت تحت تاثیر کتاب «راه طی‌شده» مهندس بازرگان است. همچنین بازرگان در بیانیه‌ای از نامزدی مسعود رجوی در اولین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی حمایت همه جانبه می‌کند ابراز امیدواری می‌کند که ” برای تامین وحدت و حقوق گروه های اقلیت، امیدوارم آقای مسعود رجوی که معرف جناح پرشوری از جوانان با ایمان می‌باشد، نیز به مجلس راه یابد(روزنامه مجاهد،۱۷ اردیبهشت۵۹)”

  • شورای شهر تهران، نامگذاری خیابانی به نام #خیابان_بازرگان را در تاریخ ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ تصویب کرد.
  • چندی پیش مریم رجوی در توییتی انفعال شورای شهر تهران در برابر حمله‌ها به مهندس بازرگان را به باد انتقاد گرفته بود و تلویحا از آن‌ها مطالبه کرده بود که در برابر نامگذاری خیابانی به اسم مهندس بازرگان، عقب ننشینند.مریم رجوی خیابان بازرگان