این در حالی است که نه تنها در خارج از گروهک چنین چیزی مورد انتظار بوده بلکه در دورن آن هم سرکردگان نفاق از دید بزرگی و شکوه به زیر دستان سالخورده و ناتوان خود فخر فروشی کرده و این عناصر و موش های آزمایشگاهی را سال ها به بهانه های مختلف و با وعده های پوشالی در مسیر جاه طلبی خود امیدوار نگه داشته اند.در این مطلب به جایگاه سخنرانی و جزئیاتی از این موضوع می پردازیم و نکاتی را هرچند کوتاه مورد تأمل قرار می دهیم؛

جایگاه(سن) سخنرانی مریم رجوی: از این جهت که قرار است همواره دوربین ها ژست دموکراتیک و چهره مدرن گرای مریم را فیلمبرداری کنند پس ذکر چند نکته که در تصویر مشاهده می شود لازم و ضرورری است:

مریم رجوی: دارای جایگاه ویژه یعنی برتر و بالاتر از بقیه نفرات، نگاه از بالا به پایین که نشان دهنده این است در این فرقه افراد هیچگاه حق ندارند خود را در جایگاه بالاتر و یا هم تراز ببینند حتی اگر از جزو اعضای مرکزی سازمان، عضو شورای رهبری، فرمانده و … باشند.

تی وال: نشان دادن عکس اعضای نگون بختی که قربانی امیال سران جنایتکار فرقه دست ساز رجوی ها شدند که در طول تاریخ ۵۰ ساله شان همواره از خون آنها سواستفاده شده و اکنون از نامشان به عنوان شهید یاد می شود.

صندلی های پلاستیکی: به یاد داشته باشید که هیچ گونه امکانات آسایشی و رفاهی در این سازمان منحوس وجود نداشته، در واقع هیچ گاه قرار نبوده تا اعضای فریب خورده راحت زندگی کنند و از دید سران سازمان آنها صرفاً حکم ربات را دارند. اگر صد سال دیگر هم بگذرد و افراد دارای رتبه و جایگاه بالاتری شوند همواره باید به یاد داشته باشند که هیچ ارزشی در این سازمان برایشان قائل نیستند، درست همانند روزی که این سازمان شروع به جذب نیرو کرد.

تصویربرداری: همانطور که در تصاویر مختلف سازمان همواره پیداست بعد از گذشت ۴۰ سال و حتی بعد از حضور در اشرف ۳ هنوز قرار نیست چهره گوهران بی بدیل رجوی را کسی ببیند. گوهرانی که یک عمر را در اسارت به سر برده و همچنان زیر تیغ سران فرقه رجوی هستند. سازمان رجوی ها برای جلوگیری از فشار خانواده ها به مجامع بین المللی مبنی بر زندانی و اسارت عزیزانشان همواره سعی کرده تا چهره اسرای خود را رسانه ای نکند، تا همچنان در سکوت خبری به ربات های خود فشار روانی وارد کند.

روسری زنان: حتی بعد از انتقال به اروپا هنوز قرار نیست تفکر فرقه ای حاکم بر سازمان منفور رجوی تغییراتی را شامل شود. حتی زنانی که بالاترین سطح سازمانی یعنی به جایگاه شورای رهبری رسیدند نیز قدرت و اراده کوچکترین تغییر ظاهری را در خود ندارند و حتماً در پوشش ظاهری باید تمام و کمال از رئیس جمهور خود خوانده و دست نشانده یعنی مریم رجوی تبعیت کنند.

پرچم های شیروخورشید: این پرچم های کوچک که در دست نفرات مشاهده می شود در واقع نقش تایید و تشویق نسبت به سخنرانی مریم رجوی را داراست. رباتهای حاضر در تمام سخنرانی های مریم رجوی با در دست داشتن این پرچم ها و چرخاندن آنها در جلوی دوربین ها مجبور هستند تا اینگونه پایبندی خود به سازمان مجاهدین را نشان دهند.

جمعیتی سالخورده: تمام نفراتی که اکنون در این سازمان حاضر هستند را شامل می شود، این افراد تماماً عمر و زندگی خود را در سازمان پوشالی رجوی به هدر دادند و فشارهای عصبی ناشی از انواع نشستها و کارهای اجباری و بیهوده آنها را به جمعیتی سالخورده و مریض تبدیل کرده. اعضایی که علیرغم میل باطنی مجبور بودند تا خانواده خود را الدنگ بخوانند و هرگونه فحش و ناسزایی را به آنها نسبت دهند تا از زیر فشارها و تهدیدها و کتک کاریها و … در امان باشند.

سران فرقه رجوی برای کنترل نیروهای تحت امر خود انواع و اقسام مغزشویی ها و شکنجه های عصبی را بر روی نفرات پیاده کردند و این کار را تا جایی ادامه می دادند که بعضاً افراد زیر این فشارها خودکشی کرده و یا دیوانه می شدند و اکنون نمونه کوچکی از این فشارها که به نفرات وارد شده را می توان در موهای سفید و ریخته شده اسیران فرقه رجوی دید.

این تنها گوشه ای بود از مسیر قدرت طلبی فرقه رجوی که در آن با انجام ترورها و ریختن خون های فراوان همچنان تلاش دارند تا خود را افرادی دموکراتیک که طرفدار آزادیهای فردی و تساوی حقوق بین زن و مرد هستند نشان دهند ولی اساساً با مبانی ساختاری و تشکیلاتی شان تناقض آشکار دارد.

نمیپسندم