این در حالی است که سرکرده گروهک، مانند فرقه بابیت و بهاییت خود را تا مقام امام زمانی پیش برده و با برپاییی نشست هایی بنام « نشست امام زمان یا معاصی » در دورانی به سایر اعضای گروهک چنین القا می کند که گناهان شما برای من و شما در اختیار من باشید و از من اطاعت کنید. حتی در مراتب بالاتر به نوعی تجدید بیعت با مسعود رجوی از طریق صف های طولانی و رسیدن به قرآن با قسم بر این کتاب آسمانی و بیان آن در جهت همراهی با مسعود را می توان عنوان کرد.
جدای از بحث های پیرامونی این موضوع، سرکرده فرقه در همان ابتدای کار اعتقادات اعضا را به سمت و سویی هدایت می کند که بتواند آن ها را در مسیر جنایات سازمان هدفمند نماید، یعنی با برچسب اعتقادات مذهبی و اسلام آن را طبیعی جلوه دهد.درست مانند تروریست های داعش که در نوع تکفیری بجای مارکسیستی اسلام نمایانی بودند که در پی افکار کثیف خود بودند.
طبق تعاریف سازمانی اعضای سازمان، رهبران خود را بت مطلق دیده و می‌پرستیدند و از هیچ راهی برای رسیدن به هدفشان فروگذار نبودند و همچنین سرکردگان سازمان با فریب مردم خود را معتقد به اسلام و اهل‌بیت (ع) نشان می‌دادند و از این طریق نیز باعث فریب بسیاری از مردم شده بودند.
سوء استفاده رجوی نسبت به افرادی که در پادگان پلید فکری خود آن ها را محصور می کند، وی نیز از مناسبتهای ملی و مذهبی سوء استفاده می کند و با عوام فریبی هایی مانند سینه زنی، قرآن بر سر گرفتن، زیارت کربلای معلی برای خود و اجبار برای دیگر اعضا بصورت شیادانه ای این روحیه ریاکارانه و اسلام نمای خود را تبلیغ می کند.
طواف جنازه تروریست ها در اماکن مذهبی

 


در دورانی که گروهک در عراق مستقر بود معمولا جنازه تروریست ها را برای طواف جنازه ها به حرمین شریفه برده و این نمایش ریاکارانه را انجام میدهد.از سوی دیگر در مناسبت هایی رجوی هم اگر نشست عمومی می گذاشت با بیان داستان هایی از قیام عاشورایی امام حسین (ع) در نهایت اقدامات جنایتکارانه سازمان را به حرکت امام حسین برای خلق و حماسه عاشورا تشبیه می کند و این استراتژی مارکسیستی سرکرده در سوء استفاده از اعتقادات مذهبی است.
اما در سال های اخیر این روند با مقداری تغییر روبرو شده است و اکنون عوامل سایبری نفاق در فضای مجازی سعی دارند چهره واقعی و افکار پلید خود را با انتشار ویدیو هایی از روزه خواری برخی افراد، بازداشت و برخورد نیروی انتظامی با متخلفین، پلمپ شدن رستوران های متخلف و … در عدم رعایت قوانین و حقوق روزه داران و بطور کلی اسلام واقعی، نمایش دهند.
در همین راستا عوامل سایبری نفاق با انتشار پست هایی بر این موضوعات تأکید دارند که روزه گرفتن و یا نگرفتن، حجاب داشتن و یا نداشتن و هر مدل نافرمانی دینی و هنجار شکنی مدنی «… مربوط به زندگی خصوصی مردم ایران است و هیچ ربطی به حکومت و اسلام ندارد…»
با این سناریو نفاق تلاش دارد با همراه نمودن افکار مخاطب نسبت به دخالت حکومت در زندگی خصوصی افراد، عوام فریبی خود را از اصل موضوع ترویج داده و شیوه اسلام نمایی ریاکارانه خود را از طریق تحریک افراد با چنین موضوعاتی در جهت ایجاد آشوب فراهم نماید.
از سوی دیگر اگر چنین چیزی را نفاق مطرح می کند و بر آن اعتقاد دارد، پس دخالت گروهک تروریستی وطن فروشی که سال ها علیه ایران و ایرانی هر مدل اقدامی را برای رسیدن به قدرت انجام داده است، در امور داخلی و بین المللی ایران موضوعیتی برای آن ندارد و چنین خودخواهانه خود را دلسوز مطالبات مردم ایران نشان دادن تنها نشان از ریاکاری بی شرمانه شما اسلام نمایان مارکسیستی است که در جهت رسیدن به افکار خود هر اقدامی را انجام داده و در ارتکاب آن هیچ مرز و محدوده ای را برای خود قائل نیستید.
پرواضح است اعتقادات واقعی سازمان در چه جهتی بوده و با همین موضوع می توان کلیه اقدامات و وعده های پوشالی سرکرده این گروهک را نه تنها نسبت به افراد سالمند و فریب خورده خود، بلکه نسبت به آینده ای که برای ایران ترسیم می کند و سال های زیادی است که در طلب رسیدن به ان بوده و هرگز موفق نشده است، مشاهده نمود.

نمیپسندم