به گزارش وبسایت مزاحمین خلق؛ ربات های انسان نما هر یک وظیفه دارند تا در مناسبتهای مختلف مانند روز کارگر، روز معلم، روز دانشجو و … قرار یک تجمع اعتراضی همراه با خشونت علیه نیروهای امنیتی را راه اندازی کرده و نسبت به عضوگیری افراد در گروه های اجتماعی-ارتباطی خود اقدام نمایند. این رباتهای گوش به فرمان در فرقه رجوی که کیلومترها از ایران دور هستند و در کشور آلبانی زندگی ماشینی خود را در قبال دستیابی رؤیایی دست نیافتنی طبق افکار سرکرده گروهک مبنی بر ایرانی آزاد و برپایی حکومت متکی بر دموکراسی دنبال می کنند، خود با راه اندازی گروه های مختلف در شبکه های اجتماعی که نام گروه و یا کانال آن با «پیگیری مطالبات فلان قشر» شروع می شود حضور پیدا کرده و وظیفه سازمانی خود را که همان ترویج دروغ، شایعه، برهم زدن نظم اجتماعی و … را پیگیری می کنند.

به اعتقاد سرکرده منافقین «هدف وسیله را توجیه می کند» و به پشتوانه همین جمله آنها با استفاده از فناوری پیشرفته ارتباطات از راه دور یعنی همان شبکه های اجتماعی همواره به فکر ایجاد تنش بین مردم و مسئولین ایران هستند. همانطور که استفاده از اسلحه در سال ۶۰ وسیله ای بود برای رسیدن به اهداف پلید این گروهک امروز نیز چهره خود را دایه مهربانتر از مادر نشان داده و به اصطلاح پیگیر مطالبات مردمی هستند.

رباتهای سایبری نفاق طبق دستور و اهدافی که سران مجاهدین به آنها دیکته کرده اند موظف هستند تا به بهانه پیگیری مطالبات مردمی اعم از قشر کارگر، راننده، سپرده گذاران و مالباختگان موسسات، بازاریان، پرستاران، فرهنگیان، بازنشستگان لشگری و کشوری، دانشجویان، زندانیان و … در فضای شبکه های اجتماعی باشند.

همین ربات های آدم نما طبق دستورات کاری مشخص شده برایشان وظیفه دارند اقدامات ذیل را بصورت مناسبتی، روزانه، ماهانه و … در چارت کاری خود داشته باشند و به آن ها بپردازند؛

 • شناسایی خلاءهای موجود در دستگاه های دولتی و اجرایی
 • شناسایی مشکلات اصناف و اقشار
 • دعوت از مردم جهت پیگیری مطالبات صنفی
 • راه اندازی کمپین های مختلف اعتراضی
 • ایجاد نظرسنجی در استانهای مختلف در راستای بهره برداری تبلیغی
 • جمع آوری رای حداکثری مردم در گروه های تلگرامی و دیگر شبکه های اجتماعی- ارتباطی
 • داشتن افرادی در شهرها برای پیشبرد جوسازی و دامن زدن به شایعات
 • همواره به دنبال تنش بین استانهایی هستند که دارای تعصب قومی و قبیله ای است
 • همواره به دنبال ظرفیت سنجی استانی هستند تا فعالیت های کانونهای شورشی خود را گسترش دهند
 • در پروتکل جذب اعضا در گروه های مختلف منافقین هیچ محدودیت سنی قائل نمی شوند
 • استفاده از هشتگ های هماهنگ محور
 • به عقیده منافقین هر قدم کوچک صنفی یک قدم به سمت خواسته های بزرگ اصناف است
 • همواره با جملات امیدبخش به دنبال ایجاد انگیزه اعتراضی هستند
 • همواره از کاربران درخواست می کنند تا بطور روزانه ۵دقیقه از وقت خود را به خواندن مطالب گروههای اعتراضی اختصاص دهند
 • از کاربران می خواهند تا از لیست مخاطبین خود افراد دیگر را به گروه های اعتراضی اضافه کنند
 • برای منافقین مهم این است که همواره مخاطبین بیشتری به گروه های اعتراضی وارد شوند
 • منافقین همواره خود را همکار صنفی و فردی دلسوز و پیگیر نشان می دهند
 • نظرسنجی های منافقین در گروه های اعتراضی همواره بر پایه شرکت افراد بصورت فردی و یا جمعی استوار است
 • منافقین در گروه های اعتراضی همواره جملاتی را بیان می کنند تا افراد خود را موظف بدانند و در تجمعات شرکت کنند
 • یک پای ثابت گروه های اعتراضی منافقین دامن زدن به شایعاتی نظیر تحصن و تجمعات دیگر اقشار مختلف است

گروهک منفور منافقین با پیگیری مطالبات مردمی قصد دارند تا خود را افرادی دلسوز و دایه مهربانتر از مادر در داخل کشور نشان دهند غافل از اینکه آنها هیچگاه دارای پایگاه و ملاء اجتماعی در ایران نبوده بلکه با سوءاستفاده از این طریق فقط به دنبال حیات و زندگی سراسر ننگین و خیانت پیشه خود بوده و هستند. همچنین منافقین کوردل در مراسم سالیانه خود موسوم به نشست ویلپنت از میهمانان خارجی که عمدتا سیاه پوستان و خیابان گردها بودند استفاده می کردند.

نمیپسندم