به گزارش وبسایت مزاحمین خلق: منافقین منفورترین گروهک ضدانقلاب در داخل . خارج کشور می باشد. سرکردگان گروهک برای حل این معضل تلاش های بسیاری انجام داده اند و این در حالی است که این نفرت نه تنها داخلی بلکه در میان افراد به اصطلاح هوادار سازمان در داخل گروهک و یا جدا شده از گروهک هم به شکل بالایی رواج دارد.

سال ها جداشدگان از تشکیلات کذایی رجوی مواردی را از نقض آشکار حقوق مختلف انسانی در این گروهک را بیان داشته و نفرت روز افزون مردم را در پی جنایات قبلی سازمان تشدید کرده و اکنون زمان آن رسیده است که تیم سایبری فرقه با همکاری سرپل های نفاق در میان دستور کار خود برای جذب افراد به گروهک، از آنها سوء استفاده های مختلفی داشته باشند.

پر واضح است که سرپل ها در ارتباط با افراد از سازمان بت سازی نموده و سرکردگان پلید آن را ستوده و تعاریفی سازمانی و دیکته شده از آن ها را در اختیار افراد قرار میدهند.در ادامه همین سرپل از فرد می خواهد تا با نوشتن مطلب، شعر، صوت، و یا کلیپ و … به هر نوعی که می تواند تعریف نویسی خود را در مدح سازمان و سرکردگانش داشته باشد.

این موضوع شباهت زیادی به کانون های شورشی دارد و شباهت آن در نداشتن کیفیت کاری است و تنها وجود انجام آن برای سازمان و ارسال نمونه کار اهمیت داشته تا بتواند از این طریق خودنمایی داشته و آرزوی خود برای محبوییت در میان ایرانیان را به نوعی نمایشی جلوه دهد.

 

در سایت نفاق بخش هایی بنام : « گزارشات شما – گزارشات مردمی- انعکاسها » وجود دارد که در این ۳ قسمت می توان همین تعریف نویسی های اجباری و خود خوانده را مشاهده کرد.اینکه سازمانی تروریستی بعد از جنایات فراوان بدنبال بدست آوردن محبوبیت نداشته خود می گردد و برای رسیدن به آن نه تنها سند سازی دروغین بلکه گدایی و اجبار برای تعریف نویسی را در دستور کار خود قرار میدهد جای تأمل دارد.

سازمان افسرده منافقین از روی استیصال و ناتوانی خود حتی محبت مردم نسبت به خود را طلب نموده و می داند که در جامعه جایگاهی ندارد.در حقیقت در دورانی که سهم خواهی خود از انقلاب را با بدست آوردن قدرت یکی دانسته و با آن مخالفت می شود، مردم به ماهیت وجودی این مارکسیست های بد اندیش پی برده و راه خود را از آن ها جدا می کنند.

سرپل ها از مخاطبان تقاضا دارند که متنی برای آن ها بنویسند و یا هر موردی مانند شعر، صوت، کلیپ و … تا از این طریق ارادت نداشته مردم به سازمانی تروریست و وطن فروش را رسانه ای کنند.در مواردی سرپل حتی نسبت به مناسبت های درون سازمانی از مخاطب می خواهد که فلان اقدام را برای این روز و یا آن هفته و … انجام داده و برای ما ارسال کنید تا ان را در سایت انتشار دهیم.

 

 

 

 

 

نمیپسندم