دوشنبه ۱۰ تیرماه ۹۸ ساعت ۱۶:۳۰ در مکان لانه جاسوسی سابق آمریکا مجتمع فرهنگی ۱۳ آبان برگزار می گردد.

نمیپسندم