که حاوی اطلاعات دسته اول و تصاویر جدیدی از زندگی ذلیلانه منافقین و اقدامات خائنانه آنها علیه ایران اسلامی است.
در این مستند برای اولین بار درباره زندگی مریم و مسعود رجوی اطلاعاتی تازه منتشر شده و درباره تعامل منافقین و غرب و نقش منافقین در حادثه انفجار بندر فجیره خبرهایی جدید منتشر می شود.
نمیپسندم