به گزارش وبسایت مزاحمین خلق: اولین بار و درطی درگیری لفظی بین مریم رجوی بایکی از اعضای رده بالای سازمان بنام ایرج مصداقی، علائمی از وجود پرخاشگری و برخورد های خشن از سوی مریم رجوی در حد وسیعی آشکار شد و طبق گزارش ۹۲ مصداقی ابعادی از این رفتارها و حالت های خاص مریم رجوی توضیح داده می شود.

این شروع علایم آشکار بیماری در مریم قجر است و همزمان افسردگی بالایی برای سرکرده منافقین ایجاد شده که مصداقی توضیحاتی از این وضعیت را در تلویزیون اینترنتی ضدانقلاب هم میهن، از بیماری روانی شدید مریم رجوی ، عنوان و به آن اشاره میکند.این توضیحات براساس اسناد و دسترسی مصداقی به پزشک و پرونده درمان مریم رجوی مدتی قبل بیان شد.

 

واکنش سازمان درخصوص بیماری مریم

سران سازمان با آگاهی از بیماری مریم قجر، وی را در حالت ایزوله نگه داشته و نزدیکان رجوی به او توصیه کردند برای اینکه در تصاویر آثاری از بیماری او نمایان نشود باید همیشه لبخند داشته باشد.این ابتدای ماجرایی بود که سازمان بنا بر دلایل امنیتی از جهت افراد در داخل فرقه و وضعیت سازمان در بیرون از سرای سالمندان تروریست (اشرف) عنوان می شود.

مدتی بعد مهدی ابریشمچی در جلسه ای محرمانه از روی ناچاری به وخامت حال مریم رجوی اشاره کرده و بیماری سرطان او را تایید میکند.این در حالی است که رفتارهای پرخطر و پرخاشگری های این فرد بنا بر بیماری اصلی و اطلاع از وضعیت جسمی خودش بوده و در این وضعیت، بهم ریختن اوضاع ناشی از این موضوع به حدی برای سازمان نگران کننده است که بیان بیماری مریم می تواند کودتایی داخلی و خروج موج زیادی از بازماندگان سالمند در اشرف را به همراه داشته باشد، پس بار دیگر سانسور خبری درخصوص سلامتی سرکرده فرقه، در دستور کار قرار می گیرد.

طبق آخرین نشست اضطراری در مورد وخامت حال مریم رجوی، سران سازمان در نشست حفاظتی خود دستوراتی مبنی بر اینکه «… به هیچ کس پاسخی درباره وضعیت فعلی خواهر مریم داده نشود و اگر مرتبطین داخل کشور سوالی پیرامون آن مطرح کردند، این جمله گفته شود خواهر مریم حالشان خوب است و اینها کار عوامل رژیم است… مهمترین پاسخی است که تأکید بر آن شده و لازم الاجرا می شود… »

 

بازی با کلمات، اینها کار عوامل رژیم است

سازمان سال ها توانسته است با عملیات روانی و سانسور اخبار مختلف کنترل اوضاع نابسامان در اشرف را به سمت و سوی مطلوب خود نزدیک نماید و با همین شیوه در حد نهایت از افراد سالمند خود سو استفاده نموده است.اینکه اخبار لو رفته از سازمان توسط افراد جدا شده و … رسانه ای می شود، تشکیلات فرقه وظیفه دارد برای فرافکنی و شانتاژ به سرعت جمله ای کلیشه ای یعنی ” اینها کار عوامل رژیم است ” را عنوان کند و به شکل راه فراری از پاسخ به واقعیت ها در برابر اعضا و کادرها … از آن بهره می گیرد.

این بار هم ابریشمچی در نشست حفاظتی سازمان برای شرایط جسمی ناپایدار مریم رجوی، قبل از انتشار خبر و توضیحات تکمیلی بصورت دستور سازمانی همین جمله ی تکراری را عنوان نموده و بر آن تأکید می کند.

جدای از همه این موارد بیماری روند پیشرفت خود را دنبال نموده و سانسور ها تا زمانی اثربخش بوده که اقبال همراه سازمان باشد و مریم زنده بماند.همچنین وحشت سران سازمان از آینده نامعلوم این فرقه و در نبود مسعود و مریم، احتمال راه اندازی مدعیانی جدید و شورش درون سازمانی را بیش از پیش بدنبال داشته و پایان نافرجامی را به همراه خواهد داشت.این موضوع می تواند تسویه درون سازمانی را در بحران ناشی از نابودی سازمان بدنبال مرگ مریم رجوی به همراه داشته باشد.

نمیپسندم