به گزارش وبسایت مزاحمین خلق:  تاکنون گروهک رجوی برای رسیدن به قدرت دست به هر اقدام جنایتکارانه ای  زده است، اکنون نیز در پی عدم محبوبیت مورد انتظار و علارغم تلاش های گسترده در حوزه رسانه و فضای مجازی برای همراه سازی عموم جامعه با فرقه علیه حکومت، ناکام بوده و فرجام دلخواه خود را شامل نشده است.شورا در این وضعیت با جلساتی در این زمینه به نتایجی برای تغییر وضعیت خود رسیده و اکنون امیدوار به نتیجه گیری از آن است.

مصوبات جدید شورا

از این جهت در جلسه شورای ملی مقاومت مواردی تصویب می شود که دراین رابطه قسمتی از آن را در ذیل آورده ایم:

«…ارتباط با تمامی مخالفان نظام می تواند برای سازمان مفید باشد و ما باید با حمایت از بهاییت و مسیحیت تبشیری همراهی آن ها را برای قیام و شورش در ایران فراهم کنیم و همچنین صدای آنها در اعتراض ها و یا برخورد حکومت با آن ها باشیم و به نوعی به آن ها همیاری دهیم.ما نتایجی در قیام ۸۸ داشتیم و این تجربه می تواند ما را یاری دهد…»

طبق مواردی که در یکی از جلسات شورای سالمندان تروریست به آن اشاره داشتیم، پر واضح است که فرقه رجوی تلاش دارد به عنوان پدرخوانده در کنار دیگر فرقه های فعال علیه حکومت و مردم ایران فعالیت داشته و نه تنها آن ها را حمایت کند بلکه به خیال باطل خود آنها را هدایت و از آنجایی که توهم مدیریت و رهبری برای ملت ایران را در سر دارد، به نوعی این فرقه ها را مورد استفاده خود قرار دهد.این استفاده در ساده ترین حالت ممکن می تواند انتشار اخبار مربوط به تخریب برخورد قانون با هنجار شکنان علیه امنیت ملی بوده و موارد دیگری را هم شامل شود.

 

بستر های خاص در پروژه پدرخواندگی نفاق

عوامل سایبری نفاق وظیفه دارند اخبار مربوط به بازداشت عوامل فرقه های بهاییت و مسیحیت تبشیری را در دو درگاه انتشار در فضای مجازی و رسانه ای قرار داده و در کنار دیگر اخبار دیکته شده به آنها، این موارد را مدیریت و تبلیغ و ترویج نمایند.در این زمینه می توان به دو درگاه “هرانا” و “ایران آزادی” اشاره نمود که در روزهای آینده ابعاد دیگری از فعالیت های این درگاه ها توسط وبسایت مزاحمین منتشر خواهد شد.

 

   

 

آنالیز پدرخواندگی نفاق برای دیگر فرقه ها

با بررسی های انجام شده مشخص شد این پروژه پدرخواندگی فرقه ای در راستای اهداف غرب علیه جمهوری اسلامی و در ابعاد مختلف صورت گرفته و اکنون همپوشانی این فرقه ها و اخبار آن ها توسط گروهک تروریستی فرقه ای نفاق به عنوان مکملی در اخبار جاری آن ها محسوب می شود.چنانچه بخواهیم موضوع را به نوعی دیگر بیان کنیم می توان به اخبار صدای آمریکا و رادیو فردا اشاره نمود و یا دیگر وبسایت های خبری که بصورت مکمل خبری یکدیگر، برای مهم جلوه دادن هرچه بیشتر آن اشاره نمود.اما نکته جالب توجه در این زمینه عدم همپوشانی فرقه های بهاییت و مسیحیت تبشیری از اخبار این تروریست های سالمند بوده و تاکنون هیچ حمایت و همراهی با آن ها در دستور کارشان قرار نگرفته و تنها سازمان به دلایلی که عنوان شد این وظیفه را توسط شورای خود به عواملش ابلاغ نموده است.

از سوی دیگر ماموریت هر کدام از این فرقه ها در اجرای اهداف با یکدیگر تفاوت داشته و شاید شباهت هایی میان مسیحیت تبشیری و بهاییت در برخی موارد دیده شود ولی در مقایسه با اقدامات سازمان شباهت های آن ها را میتوان در بحث جاسوسی عنوان کرد.موضوعی مشترک میان این فرقه ها که در الویت کاری آن ها برای ادامه حیات خودشان لازم و ضروری است.

 

 

نمیپسندم