به گزارش وبسایت مزاحمین خلق: سازمانی که با ادعای آلترناتیو سازی و تنها جایگزین اصلی در میان دیگر اپوزیسیون ها علیه جمهوری اسلامی با جنایت های فراوان و همچنین هزینه های بالایی که صرف نموده، اکنون در روزهای تأسیس سازمان فرقه ای خود دچار مشکل عدم اهمیت و توجه دیگر کشورهایی است که آنها را حامی خود خوانده و به نوعی با بال و پر آن ها پرواز میکند.

در همین راستا، چنین افتضاحی برای یک فرقه آن هم با وجود تبلیغات در فضای مجازی و رسانه ای بالا، تنها یک گروهک ناشناخته و بی اهمیت از تجزیه طلبان که سابقه همکاری با این فرقه را مدتی قبل داشته، تبریک می گوید و سرای سالمندان رجوی به ناچار همان را در اخبار خود انتشار داده تا شاید بتواند از این طریق محبوبیت و اهمیتی برای خودش ایجاد و افتضاح پیش رو را عادی سازی کند.

سابقه همکاری گروهک تجزیه طلب

این گروهک مدتی قبل طبق مذاکرات سازمان با آنها، با انتشار خبری در رابطه با توافق لوزان اطلاعیه‌یی صادر کرد و این اولین همکاری با سازمان ترور برای آن بوده و بعد از مدتی و بنا به درخواست فرقه رجوی طبق یک قرار دو طرفه این گروهک تبریک سالگرد را با ادبیات دیکته شده از سوی سازمان انتشار داده و سازمان هم سعی میکند این تجزیه طلبان بی مقدار را معروف کند.

نمونه ای از این ادبیات سازمانی و دیکته شده به شرح ذیل است؛

«… آغاز پنجاه و پنجمین سالگرد بنیانگذاری سازمان مجاهدین خلق ایران، این تشکیلات مردمی و مؤثر در تاریخ مبارزات آزادیخواهانه علیه هر دو دیکتاتوری، شاه و خمینی، را به شما و عموم آزادیخواهان ایران تبریک و تهنیت می‌گوییم…»

پر واضح است سناتور های آمریکایی تنها در برابر دریافت دلار جملاتی را برای فرقه رجوی بیان می کنند و این بار نه تنها این افراد بلکه دیگر مقامات و کشورهایی که سازمان از آنها به عنوان شاهدی برای آلترناتیو سازی خود اشاره دارد سکوت کرده و و تأسیس سازمان ترور برای آن ها نه تنها بی اهمیت، بلکه سودی هم از جانب منافقین برای این حمایت نمایشی مانند دیگر نمایش های گذشته، نداشته پس نیازی هم به حمایت نداشته است.

فرار رو به جلوی سازمان

در همین روزها سازمان با پیش بینی عدم توجه دیگران به سالگرد تأسیس و اینکه طرفداری از تروریستها می تواند مشکلاتی را ایجاد کند، اقدام به راه اندازی جشنی در سرای سالمندان اشرف نموده و با همین دورهمی در میان دیگر سالمندان موجود در فرقه، سعی می کند این موضوع را بزرگ جلوه دهد و نتیجه آن می شود که به آن اشاره کردیم.

نمیپسندم