به گزارش وبسایت مزاحمین خلق: منافقین در دور تازه ای از اقدامات خود در سالگرد دفاع مقدس به واژه “جنگ ضد میهنی” اشاره دارند و با وجود گذشت سال ها از خدمات خود به صدام و حزب بعث همچنان مدافع آن ها بوده و دلیل شروع جنگ را تحریک در خصوص صدور انقلاب به عراق عنوان می کنند.سناریویی که تجاوز آشکار عراق به خاک ایران را همراه دارد و در کنار اتحاد برخی از کشورهای غربی و اروپایی علیه ایران، افرادی بنام آزادی خواهی و تنها به دلیل اجازه دادن به آنها در بیابان های اطراف بغداد، به خود اجازه می دهند با جاسوسی و خیانت به کشور و مردم ایران، جان هزاران نفر را گرفته و در قتل عام مدافعان کشور سهیم باشند.مزاحمین بیابان نشین که آن روزها در پی عقده گشایی از نرسیدن به قدرت در ایران بودند، توانستند رکورد بزرگترین خیانت ها را به مردم کشور خود در همراهی با دشمن داشته و در تاریخ ثبت شوند.

طبق دستور سازمان، تحریف جنگ باید تبلیغ شود

بعد از پایان جنگ، سال هایی زیادی منافقین جنایت های فراوانی را انجام داده اند، اکنون مرحله پاک سازی گذشته کثیف این فرقه تروریستی فرا رسیده و باید تمامی جنایات گذشته با سناریوهای جدید دیکته شده جایگزین شود، پس سناریوی جدید ساخته و پرداخته شده و باید انتشار داده شود.

بخشی از این تحریف و داستان های کذب منافقین در ذیل آورده شده است:

«… به‌عنوان یک گواهی تاریخی، مجاهدین با شروع جنگ، و اشغال بخشهایی از خاک میهنمان توسط قوای عراقی برای دفاع از مردم بی‌پناه میهنمان اقدام نمودند و موجی از شهیدان مجاهد نیز تقدیم کردند و در برابر تجاوز عراق، مانند سایر هموطنان به دفاع برخاستند اما پاسداران با اقدام به دستگیری مجاهدین مانع آنان می‌شدند.همه می‌گفتند جنگ بد است اما هیچ‌کس جرأت نمی‌کرد برخیزد و عملاً جلوی جنگ بایستد تنها و تنها مجاهدین و هم‌پیمانانشان در شورای ملی مقاومت بودندکه این حد از میهن پرستی را داشتند که از نام خود به نفع ختم جنگ بگذرند و همهٴ تهمتها را به جان بخرند و پس از خرمشهر عملاً جلوی جنگ بایستند…»

قهرمان سازی از سرکرده فرقه در جهت اتمام جنگ

منافقین در جریان سازی خود مسعود رجوی را قهرمانی معرفی می کنند که تلاش دارد جنگ را با بستن قرارداد صلح با وزیر خارجه عراق در پاریس به اتمام رسانده و در این باره فرقه چنین عنوان می کند:

«… اینان آن‌چنان خواستار صلح بودند که مسعود رجوی حتی پس از امضای قرارداد صلح با وزیر خارجه عراق در پاریس، رسماً اعلام کرد که این قرارداد صلح را اگر(امام ) خمینی بپذیرد، وی پس از سرنگونی نظام به الزامات آن ملتزم خواهد بود؛ اما (امام) خمینی پای صلح نیآمد تا وقتی که مجاهدین ابتدا نامشروع بودن آن جنگ را در اکثر پارلمانهای دنیا به ثبت دادند و پس از آن، با عملیات خود، به‌ویژه عملیات بزرگ چلچراغ و فتح شهر مهران، اقدام به درهم شکستن ماشین جنگی (امام) خمینی کردند…»

این قسمتی از همان سناریو سازی فرقه است که شدت توهم سرکرده گروهک را بیش از پیش نشان داده و در زمانی که خود هیچ مشروعیتی ندارد ، در پی خیانت و جاسوسی علیه ایران بوده و در شهید شدن هزاران جوان این مرز و بوم نقش اساسی داشته است، بیان این موارد نهایت بی شرمی گروهک تروریستی رجوی را نشان میدهد.

 دلسوزی منافقین برای دو ملت؟

منافقین نه تنها در انتشار اخبار تحریف شده از جنگ بلکه در تصاویر منتشر شده در فضای مجازی هم حمایت خود از صدام را مستقیم وغیر مستقیم بیان نموده و از دفاع مقدس بنام “جنگی ننگین” نام برده و با وجود خدمات خود به حزب بعث صدام و دریافت سلاح و پول از آنها به استناد فیلم های منتشر شده ، جنگ را زخمی عمیق بر پیکر دو ملت نام می برند.ننگ بر کسانی که در قبال دریافت پول، سلاح، قسمتی از بیابان برای خوابیدن و … روی بی شرمی و خباثت را سفید کردند.

پر واضح است که ربات های سایبری و سالمندان تروریست در آلبانی هر آنچه تلاش نمایند تا بتوانند جنگ تحمیلی را تحریف نمایند و اقدامات خود را در حاشیه برده و مسائل را با سناریو سازی درهم آمیخته، بازهم ملت ایران جرم و جنایت های بی شرمانه و ضد بشری این گروهک تروریست را به هیچ عنوان فراموش نخواهد کرد و این موضوعی بزرگ در تاریخ ایران بحساب می آید.

 

نمیپسندم