به گزارش وبسایت مزاحمین خلق: با عبور روزهای تابستان و رسیدن به مهر ماه، منافقین با تشکیل جلسات درون فرقه ای در نهایت به تصویب ابلاغیه ای به تیم سایبری خود رسیده، «…مبنی براینکه تبلیغات برای محیط های آموزشی و تبدیل آنها به مکان هایی برای شورش در دستور کار قرار گرفته و… ». که در این نوشتار به جزئیات آن می پردازیم.

 

واکاوی عملیات مهرماه از ابعاد مختلف

سرکردگان  رجوی اقدامات خود را در ۳ محور کاری قرار داده و بر اساس همین محورها عملیات مهرماه را از چند هفته مانده به شروع سال تحصیلی جدید استارت می زند.این عملیات باید در حوزه های دانش آموزی، دانشجویی، معلمان گسترده و فعال شود.

 

هدف اقدامات در عملیات سایبری مهرماه

تشویق دانشجویان و دانش آموزان به ایجاد آشوب و قانون شکنی در کنار تقابل بین فرهنگیان و نظام، به حاشیه کشاندن سال تحصیلی، بزرگ نمایی و اخبار کذب درخصوص مسائل داخلی در این حوزه، تخریب سیستم آموزشی و جهت دار کردن این مسیر به سمت و سوی دلخواه سازمان ترور، از سوی دیگر است.

تاریخچه ای مختصر از اقدامات قبلی

از دی ماه ۹۶ طراحی و تبلیغات برای ترویج اعتصاب و تظاهرات توسط سالمندان رجوی را می توان یکی از مهمترین اقدامات گروهک در این زمینه عنوان کرد.این جریان سازی تیم سایبری با شعار “فرهنگیان آگاه و مبارز ایران” اقداماتی را در فضای مجازی و رسانه ای انجام می دهد و در همین حوزه، عوامل سایبری نفاق با ایجاد گروه ها و کانال هایی عمومی و آشکار و در مواقعی پوششی و پنهان، برخی از فرهنگیان را به سمت اهداف خود هدایت می کنند.هرچند در میان برخی از همین فرهنگیان تعدادی نفوذی برای فاز میدانی اقدامات نفاق آموزش های لازم را دیده و به نوعی هدایت و لیدری آن را بر عهده می گیرند و قانون در برابر آنها قرار می گیرد و این عناصر را از دیگر فرهنگیانی که به دلایل مختلف در گروه و کانال های منافقین وارد شده بوده و ناخواسته در این مسیر قرار گرفته اند، جداسازی نموده و مسیر را برای سال تحصیلی جدید هموار میکند.

بهانه ای بنام سال تحصیلی جدید

منافقین در عملیات تازه خود بر این باور هستند که می توانند با تصاویری از اعتراض های قبلی و تجمعات فرهنگیان، دانشجویان و حتی دانش آموزان، آنها را با خود همراه ساخته و محیط آموزشی را به میدان عملیاتی خود تبدیل نمایند.از سوی دیگر برخی مشکلات داخلی زمینه ساز خوبی برای تروریست های آلبانی نشین شده تا بتوانند با موج سواری بر آن عده ای را با خود همراه سازند.همچنین فرقه درصدد است جوانان را به پوچی یا وازدگی از انقلاب و دگرگونی سوق دهد، پس با ادعای برگزاری حرکت‌های مستمر و نوبه‌ای خود و با حرکت‌های نمادین‌ و شعاری فضا را چنان نمایش میدهد که گویی همگان با این خیانت کاران همراه شده و می خواهند در مسیر آنها گام بردارند و در واقعیت چنین نبوده و این یک دام از سوی فرقه است.

لازم به ذکر است در عملیات ابلاغی نفاق به عوامل خود این نکته ذکر شده است که به نوعی عملیات مهرماه باید پیوند دهنده میان آشوب و اعتراض هایی دیگر بوده و ترکیبی از برخی دیگر از اصناف را در آن وارد نمایند.همچنین طبق اخبار رسیده از ابلاغیه سازمان ترور، طرح مطلوب فرقه از ترکیب اقشار دیگری از جامعه مانند پرستاران، کارگران، کشاورزان و حتی بازنشستگان در کنار فرهنگیان و دانش آموزان و دانشجویان خبر میدهد.

 کانون های صنفی ساختگی توسط نفاق

سرکردگان گروهک تروریستی برای طبیعی جلوه دادن و به نوعی همراهی و هماهنگی در جهت سامان دهی به اعتراضات و تظاهرات و تجمعاتی که در تبلیغات خود آن ها را بزرگ نمایی کرده، به ایجاد کانون های صنفی ساختگی برای معلمان و برخی از دیگر مشاغل نموده و افرادی را که در ارتباط با سرپل های خود بوده در مسیر ارتباط با ادمین ها قرار میدهند تا بتوانند مسیر را به خیال باطل خود مدیریت و به سرانجام دلخواه برسانند.در این بین هم هرزگاهی کانون های صنفی بیانیه هایی را منتشر میکند تا به این شکل نوعی حمایت از این اقدامات را در تبلیغات خود نشان داده و چنین وانمود نمایند که این آشوب ها وجهه ای عمومی دارد.

برخورد قانون با عوامل نفوذی و فرصت طلب

طولی نخواهد کشید که قانون با افرادی که علیه مقررات، تلاش برای قانون شکنی دارند، ایستاده و با آنها برخورد میکند.در میان همین اقدامات نفاق نیز برخی از عوامل گروهک که در ارتباط مستقیم و یا غیر مستقیم با آن بوده  و با استفاده از برخی از مسائل داخلی موج سواری هایی را بنام فرهنگیان یا دانشجویان سبب شده، با برخورد قانون روبرو می شوند.اما نفاق در ادامه با راه اندازی کانون های صنفی ساختگی برای تحریک مخاطبان، همچنین اطلاع رسانی برای تجمعات و ایجاد آشوب، توسط ادمین هایی در آن بار دیگر این موارد را با اخباری کذب آمیخته و انتشار میدهند.لازم به ذکر است در زمینه اقدامات این افراد هیچ اطلاع رسانی نشده و تنها با بازی کلمات آنها را  معلمانی آزادی خواه، مبارز و یا افرادی مظلوم که به آنها ظلم شده است معرفی نموده است.

 

در پایان سخن، سال تحصیلی جدید با همه تهدیدها و مسائل مختلف و با وجود تلاش های فراوان گروهک تروریستی رجوی آغاز بکار نموده و نه تنها هیچ کدام از گروه های یاد شده پاسخی به درخواست های سرکرده گروهک و عواملش در ایجاد آشوب ندادند بلکه بار دیگر این حقیقت را یاد آور شد که منافقین در ایران هیچ جایگاهی ندارند و همگان با تنفر از اقدامات آنها به این جماعت خیانت کار اهمیتی نمی دهند.

 

نمیپسندم