به گزارش وبسایت مزاحمین خلق: پس از انتشار خبر دستگیری روح الله زم در ارتباط با آمدنیوز، گروهک با استفاده از عوامل سایبری خود در فضای رسانه و مجازی عملیات گسترده ای را در جهت تخریب این موضوع بکار گرفته و با ادعای اینکه در بیانیه های خود درخصوص آمد نیوز اطلاع رسانی داشته و آن را از ابتدا یک پازازیت اطلاعاتی میدانسته، خود را بار دیگر در قالب دانای کل قرار داده و دستگیری وی را موضوعی جعلی و بی ارزش نشان میدهد.

 

ارتباط عوامل سایبری نفاق با آمد نیوز

جدای از افرادی که در کانال آمد نیوز عضویت داشته و می توانند شاهدی بر این موضوع باشند، با جستجویی ساده می توان برخی از خبرهای مهم مربوط به گروهک را در این کانال مشاهده نمود.این تبادل خبری توسط عوامل سایبری نفاق که برخی از آنها با پوشش هایی در کانال عضو بوده و در ارتباط گیری های خود با روح الله زم از وی درخواست انتشار اخبار مربوط به رجوی ها را داشته اند و از طرفی دیگر ادمین کانال به نوعی هوادار این تروریست ها بوده و برخی از اخبار را در آمد نیوز منتشر نموده و بازخورد هایی از آن را اطلاع رسانی کرده است.همچنین در اسناد منتشر شده مشخص شده که روح الله زم در قبال گرفتن پول از منافقین برخی از خبرهای مهم را منتشر نموده است.

 

 

 

 

 

چرا پیش بینی جلوتر اعلام نشد؟

حالا سوال اصلی این است که چگونه یک تشکیلات مدعی آگاهی و اطلاعات، در روزهایی که آمد نیوز در اوج خود قرار دارد و به عنوان هوادار اخبارشان را منتشر میکند، با یکدیگر در ارتباط کاری هستند و با دریافت پول آن ها را در فضای مجازی حمایت میکند، گروهک رجوی هیچ اشاره ای به پارازیت اطلاعاتی بودن آمد نیوز ندارد و با وی در ارتباط است؟

آیا کمیسیونی که گروهک مدعی از آن نام می برد، در آن روزها در خواب بوده؟

 

پر واضح است که، برای این گروهک تا لحظه ای که مفید باشید شما را می بیند و به شما اهمیت میدهد و در لحظه ای بعد بنا بر همان ماهیت وجودی و ذاتی نفاق گونه و ریاکارانه اش تغییر ماهیت داده و دیگر شما را نمی شناسد.از دیگر اسناد این واقعیت میتوان گذری بر خاطرات جداشدگان از گروهک رجوی را یادآوری نمود، همان افرادی که تا قبل از جدایی خود تروریست های گروهک به آن ها اهمیت داده و در فردای جدایی از آن ها به عنوان مزدور های نظام نام برده میشود.

 

از سوی دیگر تروریست های سالمند رجوی برای دیدن شدن و گدایی توجه مخاطبان به آنها مجبور به انتشار اخباری کذب در زمینه های مختلف بوده و هستند و در این میان با دادن گاف هایی این چنین، ماهیت کثیف و پلید خود را در عدم حمایت از هوادارن قبلی و فعلی را بسیار آشکار نشان میدهند.

لازم به ذکر است اگر آمد نیوز همچنان در حال فعالیت های خود در فضای مجازی بود، این گروهک تروریست هرگز اشاره ای به آن نمی کرد و تنها بعد از انتشار خبری درخصوص ایران، این سالمندان منافق همانند کفتارها به سراغ شکارهایی می آیند که قبلا توسط شیرها تسخیر شده تا با استفاده از محتویات باقی مانده احتمالی نام ننگ خویش را به آن موضوع گره زده و خودنمایی کنند.

نمیپسندم