به گزارش وبسایت مزاحمین خلق: در روزهای گذشته و با شروع مشکلاتی داخلی در لبنان، عراق و شروع برخی از اعتراضات و تظاهرات در این دو کشور، کفتارهای تروریست بار دیگر موقعیت را برای جولان خود مناسب دیده و با شروع جو سازی علیه ایران و نظام حاکم، در این زمینه تلاش دارند اهداف گروهک را پیش برده و به نتیجه ای برسند.

 

فعالیت های سایبری نفاق

منافقین با دستور به عوامل سایبری خود در خصوص معترضان عراقی و لبنانی در فضای مجازی بدنبال شرایط ذیل هستند:

 • تحریک جوانان عراقی علیه نیروهای حشد الشعبی
 • الگو سازی برای آشوب و نافرمانی مدنی
 • برهم زدن اوضاع امنیتی در عراق(بابت عقده گشایی های قبلی ) و نمونه سازی برای ایران
 • القای آتش زدن مکان های مهم و خاص (یادآوری اقدامات قبلی نفاق در فتنه۸۸ و… )
 • القای حکومتی دست نشانده در عراق و تحت حاکمیت ایران
 • القای بد نامی برای نیروی حزب الله لبنان
 • توهین به ایران و ایرانی و آتش زدن و بی حرمتی به پرچم مقدس ایران
 • القای جهانی این موضوع که ایران در لبنان و عراق نقش دارد
 • انتشار اخبار جعلی از حمایت ها برای ادامه آشوب ها در این کشورها
 • ایجاد عملیات روانی درخصوص سود بردن ایران از این وضعیت در لبنان و عراق

 

 

 

فعالیت های عوامل میدانی نفاق

برخی از اعضای گروهک با حضور در مناطق یاد شده و بخصوص عراق بدنبال ایجاد شرایط مطلوب بوده و فعالیت های ذیل را در دستور کار داشته اند:

 • تحریک معترضان به توهین و هتک حرمت به پرچم مقدس و تصاویر شخصیت های مربوط به ایران
 • تشکیل جماعتی برای توهین به سردار سلیمانی و نقش وی در عراق با ارسال ویدیو در فضای مجازی
 • مقصر خواندن حکومت ایران در ایجاد شرایط فعلی در عراق و لبنان بصورت میدانی
 • الگو سازی شیوه های نفاق در میان جوانان عراقی و مقایسه با ایران
 • بیانیه هایی حمایتی از آشوب های پیش آمده و لزوم ادامه این روند تا رسیدن به نتیجه
 • بد نامی از نیروهای مردمی لبنان و عراق (حزب الله و حشد الشعبی )
 • تلاش برای بالا بردن حساسیت مردم لبنان و عراق با حس استقلال طلبانه و عدم دخالت دیگر کشورها مانند ایران در امور آنها

 

 

برای کفتارهای تروریست و مارکسیسم، وجود شرایطی همزمان با ایجاد آشوب و ناامنی در هر منطقه ای می تواند بهانه ای برای جولان این گروهک بوده تا با تمام توان ناچیز خود و با استفاده از افراد سالمندش در فضای مجازی و رسانه ای و با هدایت برخی از عوامل میدانی اش بتواند به نوعی یا الگو سازی آشوب برای ایران نموده و یا در تخریب ایران نقشی را ایفا نماید.پر واضح است که این فرآیند نه تنها در موارد بالا بلکه در ابعاد بین المللی هم مد نظر این تروریست ها بوده و برای تخریب نام ایران و نظام جمهوری اسلامی بکار برده می شود.

 

این موارد تنها قسمتی از پروژه های کاری نفاق برای ادامه روند آشوب ها در مناطق یاد شده است که به قسمتی از دلایل آن پرداختیم و اینکه نفاق امیدوار است بتواند چنین وضعیتی را در ایران ایجاد نماید، توهم باطلی که سال های زیادی در پی آن بوده و هرگز نتوانسته به آنچه مطلوبش بوده برسد.

لازم به ذکر است نفاق برای جلب توجه دیگران و فاصله گرفتن از عدم توجه عمومی به آن با هر حادثه ای خود را مطرح نموده و بر آن است تا نقش نداشته خود را به نوعی به آلترناتیوی بزرگ و با اقتدار تشبیه و تبلیغ نماید.پروژه ای که با یک جستجوی ساده در فضای مجازی و عدم توجه به اخبارشان میتوان آن را درک و به میزان محبوبیت نداشته آن ها اشراف پیدا کرد.

نمیپسندم