به گزارش وبسایت مزاحمین خلق: در حالی ۲۴مین برنامه همیاری ( گدایی از طریق رسانه ) به بهانه آزادی خواهی و ادامه روند فعالیت سیمای نفاق برگزار می شود که بحران مالی به شدت گروهک تروریست منافقین را از پای درآورده و منابع مالی آنها افت شدید داشته است.این در حالی است که در سنوات قبلی این همیاری معمولا ۳ روزه برگزار و بیشتر جنبه نمایشی داشته (هم از لحاظ محبوبیت مردمی نداشته و هم از لحاظ پوشش منابع مالی گروهک ) ولی در آخرین برنامه، بصورت کاملا جدی و با تبلیغات فراوان عوامل سایبری نفاق و اعضای سیمای منافقین در دستور کار قرار گرفته و در نهایت کار انتظار دریافت کمک مالی به الویت برای این تشکیلات بحساب می آید.

 

سابقه قبلی منابع مالی

در بحث دریافت منابع مالی گروهک، تنها با اشاره به این موارد که در دوران حکومت صدام حسین بنا بر جاسوسی، خیانت و وطن فروشی های این گروهک، حزب بعث مبالغ سنگین مالی و حتی تجهیزات نظامی و… را در اختیار آنها قرار میدهد از یک سو و زمان اخراج گروهک از خاک عراق و فاز جدید آوارگی برای تروریست های رجوی، دریافت کمک های سعودی ها، بخشی از منابع درآمدی منافقین را شکل میدهد.از سوی دیگر فعالیت هایی نظیر پولشویی با استفاده از بهانه های مختلف و راهکارهایی که جداشدگان از این تشکیلات بارها در مصاحبه های خود در داخل و خارج از کشور، به آن اشاره داشته اند نیز مد نظر مخاطبان قرار داشته و روند واقعی اقتصاد گروهک را نشان داده است.

 

اهمیت فعلی و پیام مریم رجوی

در۲۴ همیاری و با خالی شدن جیب منافقان، مریم رجوی نیز پیامی به سیمای نفاق در این خصوص ارسال و اهمیت موضوع را دو چندان میکند و جالب اینکه با وجود عدم نتیجه گیری مطلوب از این شوی تلویزیونی، مریم قجر ادعا دارد که استقبال گسترده ای از این همیاری توسط مردم شده است و در پاسخ به این سرکرده لازم به ذکر است که روند طولانی آخرین همیاری و تبلیغات ۲۴ ساعته را یادآوری نموده که کاملا گویای سخنان کذب نفاق در استقبال مردمی است.اگر چنانچه استقبالی در کار بود، گروهک بسیار سریعتر از مدت زمان فعلی این نمایش را تمام نموده و این توجه و اهمیت فراوان به این موضوع و عدم پرداخت به دیگر مسائل حکایت از وضعیت بحرانی گروهک فرسوده و سالمند نفاق را در این باب نشان میدهد.لازم به ذکر است حتی مهدی ابریشمچی در همیاری ۲۴ نقش داشته و طبق دستوری سازمانی حضور اجباری دارد و باید این بحران را مدیریت نماید.

 

 

برنامه های تکراری برای عوام فریبی

گروهک در طی برنامه همیاری سالانه خود همواره عادت دارد نمایشی عوام فریبانه در این زمینه ارائه دهد، به این معنا که عده ای از داخل ایران و خارج با سیمای نفاق تماس گرفته و مبالغی را به عنوان هدیه اعلام میکنند و با این نمایش سعی دارند نه تنها اعضای فرسوده خود را، بلکه برای برخی از مخاطبان در داخل کشور هم سیاه نمایی داشته و خود را محبوب نمایش دهند.

 

پاسخی به این اخبار کذب

سرکردگان گروهک، سخن پراکنی اعضای وابسته به سیمای نفاق در گوشه و کنار ، عوامل سایبری در فضای مجازی . … فریاد محبوبیت و استقبال سر می دهد، چگونه است که در جامعه ایرانی هیچ جایگاهی ندارید و حتی دیگر اپوزیسیون ها شانس بالاتری نسبت به شما آن هم تنها در محبوبیت میان عده ای داشته و شما ناکسان با وجود صرف هزینه های بالا در طی چند سال هرگز نتوانسته اید به روزهای طلایی خود برسید و همچنان روسیاه و در حاله ای از کذب قرار دارید.

نمیپسندم