به گزارش وبسایت مزاحمین خلق: در سنوات گذشته گروهک رجوی با راه اندازی کارناوال اجاره ای خود در جهت تظاهرات برای اهداف از پیش تعیین شده علیه نظام، اقداماتی را در این خصوص داشته و بر اساس همین موضوعات فراخوان هایی برای جمع شدن هواداران و اجاره افراد کرایه ای (در اخبار قبلی به جزئیات آن اشاره شده است ) از کشورهای دیگر برای سیاهی لشکر از خصوصیات بارز این تروریست ها بوده است.

معمولا در چنین حالتی گروهک تلاش دارد اهداف ذیل را از این نمایش های خیابانی به مخاطب القا نماید:

  • نمایش گروهکی مردمی و پر طرفدار
  • نمایش اقتدار پوشالی و تهی از آن چیزی که هرگز نبوده
  • جلوگیری از به حاشیه رفتن نام مزاحمین خلق
  • تعمیم دادن اهداف و تفکرات کثیف خود به مردم ایران
  • تبلیغ و ترویج نام مریم قجر و مسعود رجوی فاسد
  • اقداماتی میدانی برای دریافت هزینه های گروهک از حامیان
  • اقدامات میدانی علیه نظام برای تبلیغات سوء

اخبار کذب در سیمای نفاق

این اولین باری نیست که مزاحمین خلق اخبار کذب درخصوص وقایع مربوط به ایران را در سیمای گروهک و یا فضای مجازی ترویج و انتشار میدهند.در روزهایی که نه تنها تمامی رسانه های دنیا ، بلکه سیاستمداران و کشورهای مختلف نسبت به ترور سردار سلیمانی واکنش هایی داشته و دارند، شاهد هستیم که منافقین تلاش دارند با همان شیوه قبلی برای فراخوانی تازه با موضوع خوشحالی از ترور سردار ایران در این زمینه بار دیگر ماهیت کثیف خود را نمایش داده و چنین وانمود می کنند که این خوشحالی توسط ایرانیان در برخی از نقاط دنیا بوده و نه تبلیغی برای گروهک و مریم رجوی و…

 

 

سیمای نفاق با پخش تصاویری از هواداران گروهک که با همان پوشش همیشگی و حرکاتی تکراری نمایش مضحکی از خود را با در دست داشتن تصاویر سرکردگان تشکیلات رجوی، نشان داده و این تروریست ها را ایرانی معرفی میکند.جدای از ماهیت واقعی نفاق و دشمنی آشکار آنها با ایران و ایرانیان، این خوشحالی خود نشان دهنده واقعیت درونی سالمندان تروریست در آلبانی بوده و بی شک باید منتظر انتقامی سخت برای آنها از سوی ملت ایران باشیم.

هرچند گروهک تروریست رجوی خود کارنامه ای سنگین از اقدامات تروریستی نسبت به ایرانیان و برخی مسئولین نظام داشته و دارد، پس خوشحالی این تروریست ها از این اقدام جنایتکارانه امری طبیعی بوده و در زمان مناسب به آن پاسخ داده می شود، اما تعمیم این خوشحالی به ایرانیان برای ترور قهرمان ملی آنها، کاری بیهوده و تنها در ذهن کثیف مارکسیسم های تروریست ساخته و پرداخته می شود.

نمیپسندم