به گزارش وبسایت مزاحمین خلق، بعد از شروع مبارزه مسلحانه توسط منافقین و فداییان، ترکیب زندان‌ها هم به‌نسبت قبل تغییر میکند یعنی عناصر عضو یا هوادار مبارزه مسلحانه چه از منافقین چه از فداییان وارد زندان‌ها شدند و بعد از مدتی با هم ترکیب می شوند. تا قبل از این تاریخ، تعدادی زندانی تحت عنوان زندانی مذهبی یاافراد دیگری که حاوی پیام مبارزاتی انقلابی بودند، جو زندان را شامل می شود.با این تفاسیر شروع مبارزه مسلحانه و آمدن منافقین به زندان، فضا را تغییر داد.اینجا بود که برای اولین بار نفاق و از طرف دیگر هم فداییان به‌خاطر نقطه نظرات انقلابی -مبازراتی تحت افکار و منش کمونیست و این‌که چهرهٌ جدیدی از اسلام ارائه داده بودند که تا آن‌زمان بی‌سابقه بود، شاخه واحدی را در داخل زندان تشکیل دادند.

 

 

در سال۵۱ وقتی مسعود رجوی دوران بازجویی و دادگاه‌ها را پشت‌سر گذاشت تلاش کرد با خیانت به دوستان و دیگر اعضای سازمانش و به بیانی ساده تر آدم فروشی و خیانت، خود را از خطرات پیش رو نجات داده و فضا را برای رهایی خود محیا نموده و در همین راستا از اوین به زندان قصر منتقل شد.رجوی به‌سرعت شرایط را تغییرو به تدوین آموزش‌های سازمان برای شکل دادن به انشعابی از سازمان که خود در آن عضو بود و مسئولان دیگرش را برای رهایی از زندان و مشکلات پیش رو فدا میکند، می پردازد.

 

۳۰ دی و فعالیت های گروهک رجوی

منافقین در این تاریخ تلاش دارند از مسعود رجوی، اسوه ای از رهبری و مقاومت را ترسیم و تبلیغ نمایند اما در عین حال واقعیت های تاریخی را در پیشینه سازمان سانسور نموده و هیچ اشاره ای به آن ندارند.جدای از اینکه فضای حاکم در زمان آزادی گروهی از زندانیان سیاسی بسیار آشفته بود، همکاری های عنوان شده در شناسایی افراد و محل زندگی و حتی خانه های تیمی دیگر افراد برجسته و مهم در سازمان سبب شد که مسعود رجوی با آزادی بیشتری در زندان و تخفیف در مجازات بتواند همراه این افراد در ۳۰ دی آزاد شود.

 

 

نام گذاری ۳۰ دی در گروهک رجوی

بهتر بود گروهک ۳۰ دی را به عنوان سالروز خیانت مسعود رجوی به سازمان محبوبش عنوان می کرد و این روز را بنام روز منافق نام گذاری نماید.مسعود رجوی همان منافقی است که برای رسیدن به قدرت در گروهک و حتی رسیدن به مراتبی بالاتر از آدم فروشی، خیانت و روحیه منافق گونه تا کشتار، جنایت ،جاسوسی و میهن فروشی را همواره در کارنامه کثیف خود داشته و دارد.اینکه گروهک رجوی ۳۰ دی از مسعود رجوی سخن می گوید تنها با جملاتی رجوی پسند، اشاره به سانسور واقعیت ها درباره وی داشته و لازم است باقی ماندگان سالمند تروریست در آلبانی از واقعیت ماهیت درونی مسعود رجوی در تمامی ابعادش آگاه باشند و این آگاهی به صورت مستمر در مزاحمین خلق به اطلاع عموم خواهد رسید.

نمیپسندم