به گزارش وبسایت مزاحمین خلق، تیم سایبری منافقین در روزهای گذشته با اشاره به اینکه اعضای گروهک تمایل بر بدست گرفتن سلاح دارند و با تبلیغات اقدامات آشوب گرایانه و خشونت طلبانه به نوعی از آمادگی خود برای ورود به لیست سیاه تروریستی در میان کشورهای مختلف خبر داده و در این مسیر با پوشش اینکه برای سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی و رسیدن به آزادی چنین درخواستی را دارند، ماهیت واقعی تروریست بودنشان را پنهان نموده و چنین سیاه نمایی می کنند:

“… برای سرنگونی دیکتاتوری دینی، سلاح ها، دارایی ها و قرار گاههای مجاهدین را که به خواست رژیم ایران از آنها گرفته شده است، برگردانید و راه را برای سرنگونی هرچه سریعتر این رژیم هموار کنید….”

اقدامات تیم سایبری در فضای مجازی و رسانه ای

این اقدامات دو شاخه اصلی داشته که در این نوشتار به آن می پردازیم:

  • شاخه رسانه ای که شامل تبلیغات عکس، فیلم، کنفرانس و … از آتش زدن پوستر و برخی تابلوها در جهت اقدامات خشونت آمیز و دعوت به آشوب و قیام های اعتراضی تبلیغ و ترویج می شود
  • شاخه آموزشی که در فضای مجازی به آن پرداخته می شود شامل: صوت های آموزشی و ویدیو هایی از اقدامات انجام شده برای عملیات روانی و تحریک مخاطبان، به اقدام در فضای میدانی در این زمینه اشاره دارد

کانون های شورشی

مزاحمین خلق در پی شکست های مختلف و عدم اقبال در همراهی مردم با این جماعت وطن فروش، تنها راه خود برای جلوگیری از نابودی و فراموش شدن در اذهان عمومی را با نام کانون های شورشی آمیخته کرده و چنین وانمود میکند که اگر فردی عکس و یا پوستری را آتش زد، این عمل یعنی براندازی و سرنگونی نظام، خیال باطلی که تنها به عنوان بازیچه ای از سوی سایبری نفاق به طور فراگیر در فضای مجازی تبلیغ شده و بر آن هستند افراد را در این جهت هدایت نمایند.زیرا این هدایت هدفمند برای گروهک سود های مالی و امتیازاتی به همراه دارد.

منافقین با انجام اقداماتی این چنین بی ارزش و ابتدایی تنها وجهه نداشته خود را در میان حامیان تروریست حفظ کرده تا بتوانند از طریق کارنامه کاری ماهانه، مبالغی را برای ادامه زندگی انگلی خود دریافت و با وعده های دروغین به سایر تروریست های هوادار و حامی، چنین القا نمایند که کانون های شورشی پایان راه حکومت ایران را رقم خواهد زد.

لیست تروریستی در انتظار نفاق

اگرچه منافقین و حامیان آنها توانستند در برنامه ای هماهنگ شده و درخصوص عملیات روانی علیه حکومت ایران نام خود را به صورت موقت از لیست تروریستی برخی از کشورها خارج نمایند، اما با چنین درخواستی از سوی گروهک و اعضای آن، تبلیغات و آموزش های مختلف در این زمینه، بازگشت به لیست تروریستی بزودی برای آنها رقم خواهد خورد.گروهکی که بیانیه رسمی درخصوص بازگشت سلاح و دیگر اقلام مورد نیاز عملیات های تروریستی را این چنین آشکار بیان میکند، خود نشان دهنده دلتنگی اعضا را در رسیدن به اقدامات گذشته و کارنامه ترور آنها را برای همگان یادآور می شود.

نمیپسندم