به گزارش مزاحمین خلق؛ صلاحیت فروشی از پدیده‌هایی است که به‌تازگی در جریان اقدامات گروهک رجوی رواج بیشتری پیدا کرده و سبب شده است علاوه بر سرکردگان این گروهک، عوامل و تیم سایبری نفاق هم در این زمینه وارد شده و طبق دستوری درون گروهکی به آن بپردازند.پر واضح است در میان گروهکی که با افکار کمونیستی و مارکسیسمی اداره می شود این مدل دخالت و صلاحیت خواهی برای «وطن‌فروشی، جاسوسی و ترور» امری رایج و مباح است.

تجربه و شناخت از ویروس های رجوی نشان میدهد که هواداران رجوی تنها به اهداف خود فکر میکنند و مردم هیچ جایگاهی برای آنها ندارند و این نمایش دلسوزی برای آنها تنها قسمتی از جهش ویروسی این تروریست های وطن فروش بوده و دخالت های بی مورد این افراد در زمینه انواعی از موارد داخلی و خارجی مربوط به ایران، نه تنها در صلاحیت این مزدوران آلبانی نشین نبوده بلکه به نوعی ماهی گیری از آب گل آلود شده برای مقاصد ویروس ها را به همراه دارد.

شخص مریم قجر و شورای تروریستی این گروهک با انجام جنایت های فراوان در سال های بعد از پیروزی انقلاب هرگز نمی تواند کارنامه سیاه خود را پنهان و با اشک تمساح خود را در میان مردم جایگزین کند.نگاهی به ساختار تفکری و عملی این گروهک جای تردید نمی‌گذارد که این کمونیست های مارکسیسمی با پوشش اسلام و آزادی خواهی جز یک منتصب به دشمنان واقعی نظام نبوده و ایرانیان هرگز ماهیت واقعی این افراد بی صلاحیت را فراموش نکرده و توجهی به این سیرک نمایشی از سوی آنها در زمینه موارد مختلف در ایران نداشته و ندارند.

حراج صلاحیت

در گروهکی که هواداران و حتی رهبران قبلی را بازیچه و آنها را برای منافع خود می فروشند چگونه میتوان صلاحیتی دید؟

چگونه این مزاحمین خلق از بی صلاحیتی سخن میگویند در زمانیکه توانایی بکار بردن صلاحیت واقعی همین تعداد اندک از هواداران خود را نداشته و برای آنها محدودیت های مختلفی را شامل می شوند؟

چگونه مانند ویروس هایی خطرناک و بیماری زا در محیط پراکنده شده و برای آلوده کردن جامعه داخلی خود و در نهایت ایران تلاش دارند؟

آیا این تغییر رفتارها و حتی تغییر ماهیت درونی گروهک از مجاهد به تروریست، از مجاهد به جاسوس، از مجاهد به خائن و جنگ با هموطن و …. می تواند ادعای صلاحیت برای مردم را داشته باشد؟

با افشاگری های مختلفی که در زمینه تفکرات و اقدامات این گروهک به اصطلاح آزادی خواه انجام شده، نه تنها بیش از پیش در ایران و در میان ایرانیان اقبالی ندارید بلکه این مهم را میتوان در فضای مجازی به راحتی مشاهده کرد…

نمونه های بارزی از این موارد را در اکانت هایی میتوان مشاهده کرد که در ابتدای آن چنین نوشته شده:

– ورود مجاهدین وطن فروش ممنوع

– پست هایی که بازدید آنها در حد انگشتان دست می شود

– اگر پست و نامی از گروهک و سرکرده آن آورده شود بسیار سریع آن فرد را بلاک میکنند

و ….

این موارد تنها قسمتی از تنفر مردم در فضای واقعی و مجازی است که عدم صلاحیت شما ویروس های خائن به کشور را نشان داده و مهر تأییدی برای عدم صلاحیت منافقین در خصوص ایران و ایرانیان را به درستی نشان میدهد.

هرچند که بسیار مشهود است این مدل رفتار جدای از مواردی که به آنها اشاره کردیم، درجهت وظایفی است که حامیان نفاق بر عهده آنها گذاشته و در برابر این اقدامات نفقه ای برای زندگی و ادامه حیات به آنها پرداخته و تا زندگی انگلی شما را با میزبانتان در شرایطی مسالمت آمیز قرار دهند.

در پایان ذکر این نکته مهم است که ویروس به دلیل تغییر ماهییت خود به اشکال مختلفی در می آید و در نهایت همان وظیفه اصلی خود را بر عهده داشته و دارد و در هر شکل و شمایلی که قرار بگیرد بدنبال آلوده کردن محیط و افراد است و تنها واکسن مقابله با این ویروس های آلبانی نشین، هوشیاری است.

نمیپسندم