خلق نیوز: در حادثه انفجار دفتر نخست‌وزیری، ابتدا همه فکر می‌کردند که “مسعود کشمیری شهید شده و حتی اسمش را هم جزو شهدا آوردند.”
عواملی از همان شبکه نفوذ منافقین و مسعود کشمیری در تشکیلات خسرو تهرانی و اطلاعات نخست‌وزیری حضور داشتند که تلاش‌داشتند تا کشمیری را به عنوان شهید معرفی کنند و شاید بعدا نامش را بر سردرب دانشگاه تهران هم نصب می‌‌‌کردند، مانند نام شریف واقفی بر دانشگاه شریف و امروز دانشگاهی داشتیم با نام “دانشگاه شهید کشمیری”

📎مسعود کتیبه، مسئول وقت رکن ۲ ارتش و از جانبازان حادثه انفجار دفتر نخست وزیری: “اول همه فکر می‌کردند که #مسعود_کشمیری شهید شده و حتی اسمش را هم جزو شهدا آوردند. ولی بعدها که رفته بودند جلوی درب منزل‌شان که به خانواده او تسلیت بگویند، همسایه‌ها گفته بودند که این خانواده چند روز پیش خانه را تخلیه کرده و خانم و بچه‌هایش را به خارج فرستاده بود. البته عواملی از همان منافقین در تشکیلات #خسرو _تهرانی و (اطلاعات ) نخست‌وزیری حضور داشتند که تلاش‌شان این بود که کشمیری را به عنوان شهید معرفی کنند.
همان شب که ما در بیمارستان خانواده بودیم، همانجا به ما گفتند که آقای رجایی و باهنر به شهادت رسیدند و حتی از جنازه کشمیری هم یک مقدار خاکستر جمع کرده‌ایم و چیز دیگری باقی نمانده است. یعنی جنازه کشمیری پیدا نکردند و تنها اینقدر خاکستر در پاکت به عنوان کشمیری آوردند. ولی اینکه دیگر یک عده خبر داشتند و یک عده اطلاع و خبر نداشتند را من اطلاعی ندارم. اما این را می‌دانم منافقینی که اسمشان در کتاب « #پرونده_مسکوت » هم وجود دارد؛ اینها در صدد بودند که کشمیری را به عنوان شهید معرفی کنند تا هویتش مکتوم بماند.”

نمیپسندم