خلق نیوز: در سال ۵۷ زمانی که قرار بود هواپیمای آیت الله خمینی به سمت ایران پرواز کند هیچ شرکت بیمه‌ای حاضر به بیمه کردن هواپیمای وی نمی‌شد. یک ایرانی به شرکت “ایر فرانس” رفت و هواپیمای حامل آیت الله خمینی و تمامی سرنشینان آن را با یک چک شخصی برای سفر به ایران بیمه کرد.

آن فرد کریم دستمالچی از بازاریان معروف و متمول و مالک پاساژ بزرگ دستمالچی بود.

عابر بانک کودتا

کریم دستمالچی, عضو فعال جبهه ملی بود. او برای امام خمینی در حومه پاریس (ورسای) خانه ای خرید تا اگر انقلاب سریع پیروز نشود، ایشان در آن خانه سکنی داشته باشند.
وی در ماجرای کودتای نوژه دستگیر و به اعدام محکوم میشود و بعد از این اتفاق سرای دستمالچی به سرای آزادی تغییر نام میدهد. سرای آزادی در انتهای بازار عباس آباد واقع گردیده و در صنف پارچه فعال است.
خیلی از معاندین و جریان‌هایی که پس از آغاز عملیات مسلحانه منافقین و استعفای دولت موقت، مقابل جمهوری اسلامی ایستادند، این اعدام را با جعل و سانسور به حذف عناصر سرنگونی رژیم پهلوی تعبیر کردند.

در صورتی که این عضو جبهه ملی، در حمایت از کودتای نوژه به سرکردگی شاپور بختیار، هم حزبی خود و نیز همراهی با اغتشاشات حامیان بنی صدر و گروهک منافقین، اقدامات جدی و علنی علیه نظام انجام دادند و جزو حامیان مالی کودتای نوژه و اقدامات مسلحانه علیه جمهوری اسلامی بود.
روزنامه اطلاعات آن زمان نوشت : کریم دستمالچی فرزند عبدالرحیم به جرم ایجاد اغتشاش در بازار مسلمین و به تعطیل کشاندن آن، کوشش در جهت بی اعتبار کردن جمهوری اسلامی ایران از طریق مصاحبه با تلویزیونهای خارج از کشور، ارتباط با سران جبهه ملی جهت راهپیمائی ۲۵ خرداد، کمک مالی به گروهکهای ضد انقلاب، تصویب منشوری علیه جمهوری اسلامی ایران، مفسد فی الارض و باغی شناخته شد.

نمیپسندم