وبسایت مزاحمین خلق ایران

وبسایت مزاحمین خلق ایران نمایه ای از یک تشکل دانشجویی – علمی و حقوق بشری است که حاصل تلاش عده ای از دانشجویان در سراسر کشور می باشد و عمدتا از علاقه مندان در حوزه ضدتروریسم تشکیل شده است.

با تورق بخشی از جنایات فرقه رجوی و دیگر گروهک های تروریستی بر آنیم تا لایه های بستر آفرین جنایات تروریستی را افشا نماییم. بی شک آغوش باز دیکتاتور بعثی در جریان جنگ تحمیلی و جنایات افراد وابسته به این گروهک یکی از بزرگترین خیانت ها به ایران و ایرانیان بوده و برخی از کشورهای اروپایی و آمریکا که برخورد دوگانه با حقوق بشر دارند باید در این دادگاه افکار عمومی پاسخگوی همراهی با جنایتکاران علیه یک ملت باشند.

مزاحمین خلق بر آن است تا با افشای پشت پرده جنایات تروریست­ها خاصه فرقه رجوی، کیفرخواست مردمی آنها را تنظیم و برای ارائه به دادگاه افکار عمومی منتشر نماید. بی شک در این راه از تمام خانواده های شهدا و جانبازان ناشی از ترور و تروریسم التقاطی و همچنین از افرادی که در اسارت این گروهک بوده­اند استمداد میطلبیم که در مسیر مبارزه با خشونت سازماندهی شده وب سایت را همراهی نمایند.