بیانات رهبر معظم انقلاب در وصف شهید لاجوردی

بیانات رهبر معظم انقلاب در وصف شهید لاجوردی

این سرنوشت افتخارآمیزی که آقای لاجوردی پیدا کردند،سرنوشتی است که مایه‌ی حسرت و غبطه‌ی همه‌ی کسانی است که در این راه بوده‌اند. خب، بنده خیلی متأثّر شدم از شهادت آقای لاجوردی -از دست دادن ایشان و فقدان ایشان، خیلی برای ما سنگین بود؛ یک عنصر مؤمن، کارآمد، صادق و ریشه‌دارِ در این زمینه‌ی انقلابی و مبارزات؛ امثال ایشان واقعاً عناصر بسیار کمیاب و مغتنمی هستند و از دست دادنشان سخت است- ولیکن درعین‌حال به نظرم رسید که حیف بود آقای لاجوردی جور دیگری از دنیا میرفت. آن آدم، آن عنصر مستحکم، پولادین، آن نیّت صادق، با آن سابقه‌ی مبارزات، واقعاً حقّش بود و شایسته‌ی این مقام والای شهادت بود.

نمیپسندم