خیابان بازرگان تخریب شد!

‏”…شورای شهر تهران که علیرغم فشارهای متعدد خانواده شهدا و فعالان مجازی، پس از یکسال تغییر نام خیابان شهدای سازمان آب به خیابان بازرگان (پدر منافقین) را تصویب کرد، رویای خدمت به نهضت آزادی و منافقین، این فرزندان عزیز مهندس بازرگان را با مخالفت فرمانداری تهران، بر باد رفته دید. فرمانداری تهران با توجه به فشارهای رسانه‌ای، نامه‌های خانواده‌ی شهدا و حواشی سخنرانی و توییت حمایتی مریم رجوی در حمایت از مهندس بازرگان، مصوبه شورای شهر تهران را باطل کرد تا برای همیشه رویای خیابان بازرگان ، زیرآوار خیانت‌های نهضت آزادی و منافقین، دفن شود.‎‏”‏

نمیپسندم