همکاری صمیمانه منافقین و صدام در کشتار انتفاضه شعبانیه – بخش سوم

نمیپسندم