خارج شدن زنان از لباس شرک با رقص رهایی+فیلم

با بررسی تاریخچه گروهک در بحث حقوق زنان و استفاده ابزاری از آنها، باید به مریم قجر اشاره ای داشت و سابقه و اقداماتش در این مسیر را بررسی نمود.فردی که در ابتدا خود وارد بازی استعماری مارکسیسم درخصوص زنان می شود و در نهایت زنان دیگر در گروهک را ...

  • تغییر کیفیت نمایش
    • 480
    • 360
    • 240
  • ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
دریافت