مستند کودتای نوژه (کودتای ناکام) بخش دوم

خلق مدیا: روز 19 تیرماه 1359، منابع امنیتی و نظامی از کشف و خنثی سازی یک کودتای پیچیده خبر دادند. این کودتا که با عنوان نقاب (سازمان قیام ایران بزرگ) در چهار شاخه نظامی، سیاسی، مالی و لجستیکی طراحی شده بود، قبل از اجرا توسط یکی از عوامل کودتا لو ...

  • تغییر کیفیت نمایش
  • ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
دریافت