پایان راه آزادی، که از مارکسیسم گذشت

نقش ابزاری زن درسیستم منافقین به نحوی است که ابتدا آن ها را برای رسیدن به اهداف مارکسیسم به خطرانداخته و در ادامه ازجسم آن سوء استفاده نموده و در نهایت، نمایشی با جسد وی برای کارنامه ای از به اصطلاح "آزادی خواهی" در دستور کار دارد.

  • تغییر کیفیت نمایش
    • 720
    • 480
    • 360
    • 240
  • ۱۳۹۸/۱۰/۰۸
دریافت