بایگانی‌ها منافقین، شاخه نظامی نهضت آزادی - مزاحمین خلق